Vzdělávání

Přínosy
  • Zaměstnanci Logistiky Škoda Auto znají téma udržitelnosti
  • Experti mají podmínky pro prohlubování znalostí
  • Povědomí o Zelené logistice Škoda Auto je předáváno studentům

Hnacím motorem pro udržitelnost v logistice jsou zaměstnanci. Proto je důležité, aby věděli, co téma znamená, proč se udržitelností zabýváme a znali příklady z praxe.

Vzdělávání hraje v tomto směru klíčovou roli. Logistika Škoda Auto začala s koncepčním vzděláváním logistiků v oblasti udržitelnosti v roce 2016. Základní školení vysvětluje situaci ohledně klimatické krize, popisuje cíle Evropy a koncernu VW a představuje konkrétní opatření s příklady dobré praxe. Pro hlubší porozumění problematiky emisí CO2 mají zaměstnanci k dispozici e-learningové školení a školení na výpočet emisí. V případě potřeby specifické znalosti organizujeme speciální kurzy, například školení na problematiku plastů „Pojďme probrat plasty“.

Tým Zelené logistiky aktivně podporuje koncernové aktivity zaměřené na udržitelnost jako jsou Project1Hour a Green Week.

S velkým ohlasem se setkala akce pro členy týmu Zelené logistiky - WS Zelené logistiky v KRNAP, kde zaměstnanci v rámci jednoho dne upevnili vztahy v týmu, podpořili KRNAP svojí prací a zároveň viděli přímé dopady klimatické krize.

Naším cílem je zdůraznit nutnost hospodárného chování a současně poukázat na to, že změna úhlu pohledu může přinést šetrnější postupy pro životní prostředí i pro naši společnost. Představování zelené udržitelné logistiky nekončí branami závodu Škoda Auto. Spolupracujeme se školami, nabízíme přednášky pro české i zahraniční studenty a zároveň podporujeme vzdělávání, například formou pomoci při vybavení učebních prostor - viz. obrázky.

Další green projekty

Linkedin logistiky Škoda Auto

Máte zájem o nejnovější informace ze světa Logistiky Škoda? Sledujte nás.

Škoda Storyboard

Nejnovější dění ze světa Škoda Auto