Spolupráce se školami

Přínosy
  • Výchova k odpovědnosti za životní prostředí
  • Seznámení s best practice logistiky Škoda Auto
  • Představení strategie Zelené logistiky Škoda Auto

Jedním z našich cílů je připravit budoucí odborníky pro vstup do logistické praxe. Zapojujeme se proto do výuky v rámci specializovaných předmětů středních i vysokých škol. Naši odborníci sdílí své know-how nejčastěji formou přednášek a exkurzí. Aktivity s vysokými školami se osvědčily i při řešení logistických témat v podobě dlouhodobých projektů.

Zelená logistika se stává čím dál atraktivnější i pro studenty vysokých škol, svědčí o tom narůstající zájem univerzit o logistická témata udržitelnosti. Tým Zelené logistiky aktivně podporuje výuku předmětu „Green logistika“ na VŠ, konkrétně se podílí na konzultacích a hodnocení seminárních prací studentů.

Logistika Škoda Auto organizuje také akce dle cílových skupin. Konkrétním příkladem celodenní aktivity s logistikou je tzv. Diskuzní fórum pro studenty Středního odborného učiliště Škoda Auto, jehož podobu můžete vidět ve videu a na obrázcích. Jsme otevřeni studentům pro spolupráci v podobě stáží, kde mají možnost zpracovat svou závěrečnou práci. Rádi pak přivítáme posilu do našeho logistického týmu.

Další green projekty

Linkedin logistiky Škoda Auto

Máte zájem o nejnovější informace ze světa Logistiky Škoda? Sledujte nás.

Škoda Storyboard

Nejnovější dění ze světa Škoda Auto