Obalové hospodářství

Přínosy
  • Úspora plastů
  • Využití recyklátu
  • Recyklovatelnost obalů

Pro vývojáře palet Škoda Auto je dlouhodobě důležité najít způsoby, jak snížit ekologickou stopu. Jedním z prvních kroků byla dohoda s dodavateli palet o nutnosti použití minimálně 30 procent recyklovaného materiálu při výrobě nových palet.

Tento krok umožňuje využít stále více recyklátů, aniž by se snížila kvalita palet. Plastové palety (EPP) s 30 procent recyklovaným materiálem mají stejné technické vlastnosti jako palety vyrobené bez přidání recyklátu.

Dalším krokem je testování uzavřených palet, které jsou dodatečně baleny v plastovém obalu nebo strečové fólii. Tyto uzavřené palety jsou na začátku sice nákladnější, ale v dlouhodobém horizontu jsou ekologičtější a i finančně výhodnější.

Snahou útvaru „Vývoj a plánování obalů Škoda Auto“ je nalézt cestu k optimalizaci balení z pohledu transportu a zároveň náhrady jednorázových plastových prokladů ekologičtějšími materiály. Dlouhodobým cílem spolupráce s kolegy z koncernu je použití pouze jednoho typu materiálu v jednom obalu, což by pomohlo při následné recyklaci.

Jsme si vědomi, že to je teprve začátek cesty. Rádi bychom ji dokončili a stali se příkladem pro ostatní v našem průmyslu. Jsme připraveni ukázat, že lze vyrábět kvalitní a udržitelné výrobky a současně se starat o životní prostředí.

Další green projekty

Linkedin logistiky Škoda Auto

Máte zájem o nejnovější informace ze světa Logistiky Škoda? Sledujte nás.

Škoda Storyboard

Nejnovější dění ze světa Škoda Auto