CNG kamiony

Patron projektu PLT - ŠKOTRANS
Datum nasazení 10/2016
Přínosy
  • snížení emisí CO2
  • výrazné snížení emisí škodlivin
  • snížení přepravních nákladů

Elektroofenzíva a ofenzíva CNG v oblasti logistiky představují další součásti pestrých ekologických aktivit, které ŠKODA rozvíjí v rámci strategie „GreenFuture“. „GreenFactory“ shrnuje všechny aktivity, směrující k výrobě, šetrné k přírodním zdrojům. Do tohoto pilíře patří i „GreenLogistics“ pro ekologická řešení v oblasti logistiky. Pro blízkou budoucnost sleduje automobilka vizi, že většina dodavatelů, sídlících v blízkosti českých závodů, bude své komponenty k linkám v budoucnu dodávat výhradně kamiony s alternativním pohonem.

Kamiony, poháněné zemním plynem, se oproti vozidlům s konvenčním pohonem vyznačují podstatně nižšími emisemi a ve zkušebním provozu zabodovaly i o 30 procent sníženými náklady na pohonné hmoty. Emise oxidů dusíku (NOx) klesly o 80 až 90 procent, emise oxidu uhelnatého (CO) se snížily celkem o 90 procent. Při průměrné spotřebě necelých 50 kilogramů CNG na 100 kilometrů se emise polétavého prachu sníží až o 95 procent, emise CO2 o 25 procent.

Další green projekty